Intervenția psihologică

Servicii

Intervenția psihologică

Intervenția psihologică reprezintă o gamă variată de proceduri și metode terapeutice care se aplică în terapia cu copiii mici, pentru a stimula dezvoltarea armonioasă a celor 5 arii de dezvoltare (autoservire, cogniție, social, limbaj, motor atât grosier cât și fin.

 

Beneficii ale intervenției psihologice timpurii:

  • stimularea proceselor cognitive (percepția vizuo-spațială, reprezentările, memoria, rezolvarea de probleme, sortare pe categorii,  etc.)
  • dezvoltarea abilităților socio-emoționale (reglarea emoțiilor disfuncționale, managerierea furiei, a anxietății, educarea exprimării emoționale)
  • îmbunătățirea comunicării asertive, a jocului, învățarea de reguli sociale utile, educarea empatiei etc.)
  • dezvoltarea limbajului (înțelegerea și îndeplinirea cerințelor, dezvoltarea comunicării non-verbale, verbale orale și scrise, înțelegerea și folosirea întrebărilor, dezvoltarea conștientizării fonematice a cuvintelor și propozițiilor, învățarea cauzalității unei acțiuni; înțelegerea și reproducerea poveștilor; învățarea scris-cititului etc.)
  • îmbunătățirea concentrării și duratei atenției
  • înlocuirea unor comportamente neadecvate cu altele mai potrivite (diminuarea comportamentelor opoziționiste, auto sau heteroagresive)
  • deprinderea capacităților de autoservire (îmbrăcat / dezbrăcat, încălțat / descălțat, încheiat / descheiat nasturi, fermoare, capse,etc.).

 

Intervenția psihologică timpurie se adresează copiilor și persoanelor cu nevoi speciale, celor care au întârziere în dezvoltarea globală, dizabilitate intelectuală, deficiențe de vedere, de auz, tulburare de spectru autist, sindroame neurologice și genetice (Sindrom Rett, Sindrom Down, Sindrom Asperger, Sindrom Dravet, Sindrom West), Encefalopatii, Hidrocefalii, paralizii faciale, etc.

În prima sau primele ședințe are loc o evaluare a dezvoltării copilului, astfel încât să cunoaștem abilitățile de care acesta dispune. În urma evaluării, familia primește un raport scris cu rezultatele obținute de copil și cu recomandările aferente. În urma raportului de evaluare complexă se întocmește un program personalizat individual de lucru, ținând cont de vârsta cronologică a copilului, de nivelul mental de dezvoltare al acestuia, dar și de cunoștiințele deja acumulate anterior.  Prin intermediul acestui program specialistul își stabilește obiectivele operaționale dar și globale, de realizat,  urmărind astfel progresia, dar și regresia copilului. Ulterior, se pot începe ședințele de recuperare. O ședință durează 45 minute. De intervenție timpurie pot beneficia copiii care au între 1 și 3 ani. Copiii care au peste 3 ani beneficiază de terapie comportamentală aplicată sau intervenție psihopedagogică, după caz.

În terapia cognitiv-comportamentală, după circumscrierea problemei se realizează analiza funcțională a comportamentului (identificarea antecedentelor și consecințelor comportamentului-țintă), pornind de la premisa că orice comportament are o funcție și este întreținut de către rețeaua complexă de antecedente și consecințe care se automatizează.

Abordarea educativă accentuează importanța dezvoltării abilităților și experiențelor unei persoane, considerându-se că, în absența unor strategii adecvate de răspuns, persoana va apela la priceperile de care dispune (indiferent de caracterul lor adaptativ sau dezadaptativ) pentru a face față solicitărilor mediului.

Pentru activitatea terapeutic-recuperatorie, o importanță deosebită o are diagnosticarea precoce, care dă posibilitatea instruirii rapide a tratamentului, astfel încât să se evite formarea căilor motorii incorecte și vicierea consecutivă a impulsurilor proprioceptive. Diagnosticul precoce stabilit determină instituirea imediată a măsurilor terapeutice.

Precocitatea intervenției terapeutice este hotărâtoare în obținerea unui rezultat optim.

Tarife Intervenție Psihologică

Şedinţă individuală de desensibilizare şi educare senzorială

(45 min)

120 Lei

Şedinţă individuală de dezvoltare personală

(45 min)

120 Lei

Abonament dezvoltare personală

(45 min – valabil 1 lună calendaristică, calculată de la prima şedinţă, minim 4 şedinţe/lună)

90 Lei/ședință

Abonament dezvoltare personală

(45 min – valabil 1 lună calendaristică, calculată de la prima şedinţă, minim 8 şedinţe/lună)

80 Lei/ședință

Şedinţă individuală de stimulare cognitivă

(45 min)

120 Lei

Abonament stimulare cognitivă

(45 min – valabil 1 lună calendaristică, calculată de la prima şedinţă, minim 4 şedinţe/lună)

90 Lei/ședință

Abonament stimulare cognitivă

(45 min – valabil 1 lună calendaristică, calculată de la prima şedinţă, minim 8 şedinţe/lună)

80 Lei/ședință

Abonament terapie cognitiv-comportamentală 10 şedinţe

(prețul variază în funcție de diagnosticul medical și de planul de intervenție)

1000 - 1500 Lei

În curând Cabinetul Logokids va realiza și evaluări complexe ale limbajului în limba germană