Supervizarea în Psihologie Clinică

Servicii

Supervizarea în Psihologie Clinică

Supervizarea în Psihologie Clinică se adresează psihologilor care au obținut atestatul de liberă practică, în treapta practicant în supervizare, pe specializarea Psihologie Clinică. Pentru a putea obține următoarea treaptă de practicant autonom este necesar și obligatoriu conform Normelor din Hotărârea nr. 4/13 martie 2019, articolul 8, publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.268/9 aprilie 2019, ca psihologul în supervizare să realizeze minim 100 de ore de supervizare profesională în Psihologie Clinică sub îndrumarea unui supervizor pe Psihologie Clinică, desfășurate pe parcursul a minim 1 an, maxim 5. Recomandarea mea este ca aceste ore să fie realizate în maxim 2 ani, deoarece pe parcursul acestor ani este necesar ca psihologul să parcurgă și orele unui master de specialitate, tot pe Psihologie Clinică. Fără acest master și aceste ore de supervizare, psihologul nu poate trece la treapta de practicant autonom. ”Dacă în termen de 10 ani de la atestarea la nivel de practicant psihologul nu a promovat la treapta de specialist, acestuia i se suspendă dreptul de practică, urmând a relua procedura de atestare în vederea reluării dreptului de practică și un stagiu de 100 de ore de supervizare în vederea promovării la treapta de specialist.” (articolul 9, alineatul 6/Hotărârea nr. 4/13 martie 2019)

Condiții de intrare în supervizare:

 • dovada deținerii atestatului de liberă practică pe Psihologie Clinică sau dacă sunteți cu dosarul depus la Colegiul Psihologilor din România pentru obținerea atestatului
 • completarea contractului de supervizare pe psihologie clinică
 • dovada înscrierii în cadrul unui Master pe Psihologie Clinică sau dacă intenționați să vă înscrieți la un master în domeniu

Programul de supervizare desfășurat pe parcursul a doi ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului de supervizare, înglobează informații despre:

 • legislația actuală
 • aspecte etice și deontologice
 • evaluare psihologică
 • prezentarea, aplicarea și interpretarea metodelor evaluative (scale, teste, chestionare, etc.)
 • psihopatologie clinică
 • consilierea și intervenția psihologică
 • realizarea dosarului pentru acces la treapta profesională următoare
 • sesiuni practice însoțite de materiale suport scriptice/audio/video pe toată perioada supervizării.

Obiectivele supervizării în Psihologie Clinică sunt:

 • învățarea sub îndrumare a realizării evaluării clinice în cazul copiilor, adolescentului, adultului și vârstnicului
 • învățarea construirii rapoartelor de evaluare clinică
 • învățarea sub îndrumare a utilizării instrumentelor de evaluare psihologică
 • aplicarea pe cazuri a aspectelor învățate, în sesiuni practice

Finalizarea supervizării profesionale implică:

 • prezentarea a 5 studii de caz cu 5 rapoarte de evaluare psihologică (vârste și cazuri diferite)
 • realizarea unui raport de activitate
 • primirea unui raport de supervizare constituit de către supervizor care va include: monitorizarea activității psihologului supervizat pe perioada supervizării, aprecierea supervizorului despre progresul făcut pe parcursul supervizării de către psihologul supervizat, aprecierea supervizorului la finalul contractului și o recomandare privind acordarea/neacordarea dreptului de practică în regim de autonomie profesională.

Dacă criteriile de mai sus nu sunt îndeplinite, va fi nevoie să prelungim contractul cu ore de supervizare suplimentare pentru a stăpânii mai bine practica ta clinică și informațiile achiziționate pe parcursul supervizării.

 

Costuri:

Supervizare online (în grup) – 150 Ron/ sesiune (2h)

Supervizare online/față în față (individual) – 180 Ron/sesiune (2h)

 

DURATĂ 100 ORE

Desfășurare: sâmbăta o data la două săptămâni câte 2 ore/sesiune de la 10:00-12:00

 

Înscrieri:

contact@logokids.ro

0740 198 571 Psiholog Clinician Cristina Badea

Prinde ofertele lunii Decembrie