Legislație

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica se face de catre persoanele care au absolvit o institutie de invatamant superior de specialitate, cu diploma de licenta in psihologie sau asimilata, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii. Confidentialitatea actului psihologic este protejata prin lege si este o obligatie a oricarui psiholog. Activitatile psihologului: analizeaza comportamentul uman si procesele mentale investigheaza si recomanda moduri de solutionare a problemelor psihologice elaboreaza si aplica teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane testeaza psihologic, previne si foloseste metoda psihoterapeutica in cazul tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si in cazul fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional – interpreteaza datele obtinute si elaboreaza planuri de interventie pe care le considera necesare.

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si morala normala, la echilibru socio-afectiv si la viata de familie. In determinarea interesului superior al copilului se au in vedere urmatoarele:

Beneficiarii legii:

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale. Drepturile persoanele cu handicap: – sanatate (prevenire, tratament si recuperare) – educatie si formare profesionala – ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala – asistenta sociala si juridica – amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational – petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism – facilitati fiscale.

Legea nr. 487/2002 privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice

Sanatatea mintala reprezinta o componenta fundamentala a sanatatii individuale si constituie un obiectiv major al politicii de sanatate publica. Persoana cu tulburari psihice este persoana care manifesta un dezechilibru psihic sau este insuficient dezvoltata psihic ori dependenta de substante psihoactive, ale carei manifestari se incadreaza in criteriile de diagnostic psihiatric.

Drepturile persoanelor cu tulburari psihice:

Prinde ofertele lunii Decembrie