Testare și evaluare

Testare și evaluare

Servicii

Testare și evaluare

Testarea și evaluarea copilului au drept scop cunoașterea și înțelegerea acestuia. Rezultatele evaluării vor sta la baza planificării activităților educative sau terapeutice menite să ajute copilul să se dezvolte corect și armonios. 

Orice demers terapeutic se concretizează în urma unei pre-evaluări și evaluări complexe pe toate palierele de dezvoltare: cognitiv, socializare, limbaj, autoservire și psihomotor.

            Evaluarea psihologică a copilului trebuie să se bazeze atât pe observațiile părintelui cât și pe cele ale specialistului. În forma generală de evaluare a capacităților copilului se folosesc scale de dezvoltare care urmăresc evoluția copilului și progresele deja înregistrate pe ariile: cogniție, motor, limbaj, autoservire și nu în ultimul rând aria socio-afectivă. Astfel obținem anumiți indicatori cu ajutorul cărora se va stabili care este stadiul de dezvoltare a copilului comparativ cu parametrii medii de dezvoltare. Astfel, vorbim de evaluare ca acel punct de referință de unde se pornește pentru a stabili obiectivele viitoare de realizat în cadrul unui program terapeutic de recuperare.

            Atunci când vă gândiți să faceți o testare și evaluare a copilului, este bine să știți că presupune de regulă 2-3 ședințe.

Etapele unei testări și evaluări se desfășoară astfel:

Prima întâlnire este, de regulă, o întrevedere între părinți și specialist (în absența copilului), în care se realizează anamneza – se discută istoricul copilului și al familiei în context social.  

            A doua întâlnire constă în evaluarea și testarea propriu-zisă a copilului. În funcție de amploarea evaluării, se va realiza și cea de-a treia întâlnire, tot cu copilul.

A treia întâlnire reprezintă o mini ședință de consiliere cu părinții, în care se vor discuta rezultatele evaluării, prognosticurile și se vor dezbate obiectivele globale și operaționale, pe care specialistul și le-a propus în urma rezultatelor evaluării, modalitățile de dezvoltare a ariilor problematice, și de valorificare a resurselor. Tot în această întâlnire, părinții vor primi raportul de evaluare complexă, semnat și parafat de specialist.

În cadrul cabinetului Logokids există mai multe tipuri de evaluare (psihologică, logopedică, psihomotrică, a sănătății mentale și emoționale, psihologică în vederea încadrării în grad de handicap) și mai multe tipuri de testare (IQ limbaj, IQ mental, IQ psihomotor, IQ emoțional), astfel încât puteți opta pentru evaluarea care vă poate oferii informațiile  de care aveți nevoie.

IQ-ul măsoară inteligența. IQ-ul pleacă de la premisa că există diferențe între oamenii dintr-o anumită populație, diferența exprimată printr-un scor, care arată cât de inteligentă este o persoană în raport cu alta.

Demersul evaluativ nu se rezumă la o activitate constatativă, ci investighează potențialul de dezvoltare și învățare, sugerând programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare.

            Probele de evaluare nu au ca obiectiv evidențierea deficiențelor, ci determinarea abilităților și a disponibilităților imediate pentru dezvoltare.

Evaluarea stabilește elementele pozitive din dezvoltarea copilului (punctele tari) care vor constitui punctul de plecare în activitatea de recuperare. Cerințele probelor de evaluare devenind practic obiective operaționale în proiectarea activității recuperativ-terapeutice.

Evaluarea și diagnosticarea tulburărilor de limbaj urmăresc următoarele aspecte:

  • Anamneza (realizată în urma discuției în prealabil cu unul dintre părinți și făcând apel la fișa medicală a copilului. Se analizează frecvența unor boli ereditare, malformații, nașterea, traume sau accidente, momentele apariției limbajului, etc.),
  • Examinarea limbajului rostit (nivelul de înțelegere a vorbirii, în funcție de vârsta cronologică, nivelul școlar și prezența tulburărilor psihice; examinarea auzului prin probe specifice activității logopedului, nu teste medicale; examinarea articulării verbale; examenul vocii în care se urmărește sonoritatea, tonalitatea, nuanța, răgușeala, intensitatea și vorbirea sacadată; examenul structurii gramaticale; examenul vocabularului activ),
  • Examenul lexic și grafic, în care se analizează modul în care scrie și citește copilul,
  • Examenul motricității (testul lateralității, examenul de praxie, motricitatea organelor fonatorii).

            Prin evaluarea logopedică a copilului se recunosc piedicile în comunicarea verbală și scrisă, constituind astfel, doar momentul inițial al unei intervenții logopedice. Evaluarea complexă implică și identificarea elementelor definitorii pentru tulburarea semnalată. A evalua limbajul unui copil înseamnă a măsura dificultățile acestuia în ariile specifice ale acestui proces psihic pentru a putea interveni eficient. În urma acestei evaluări, specialistul consemnează rezultatele examinării, realizând o hartă a dezvoltării limbajului copilului luat în evidență.

            Evaluarea logopedică are rolul de a stabili cu exactitate care este nivelul achizițiilor verbale raportat la vârsta cronologică și care sunt abaterile de la evoluția normală a limbajului.

Evaluarea oral-motorie implică examenul somato-funcțional al feței, al nasului, al ochilor, al cavității bucale, observarea organelor fonoarticulatorii și funcționalitatea acestora, evaluarea gâtului și a membrelor, evaluarea modului de hrănire al copilului, evaluarea abilităților oral-motorii prin intermediul texturilor alimentare, verificarea și analizarea anumitor reflexe, analizarea respirației, etc.

Acest tip de evaluare este recomandată copiilor născuți prematur, copiilor cu vârste cuprinse între 0-2 ani, dar și copiilor mai mari de 2 ani, mai ales dacă întâmpină tulburări de respirație, tulburări alimentare, dificultăți la înghițire și chiar întârziere în aria limbajului.

Prinde ofertele lunii Decembrie